Aurafotografie en aurareading

Aurafotografie kan gebruikt worden voor aura- en chakraduiding en -healing, om de gevolgen van een behandeling na te gaan, om de aura en de chakra’s te harmoniseren, voor bewustzijnsverruiming, bij psychotherapie, bij kleuren-en klanktherapie.

Zij kan ook voor, tijdens en na een therapeutische behandeling gebruikt worden om de evolutie te kunnen waarnemen.

Daar een camera niet in staat is om de aura te ‘zien’, worden d.m.v. echografie de trillingsfrequenties van de hoofdchakra’s vastgesteld. Dit gebeurt met de Kirlian-techniek. Vervolgens worden de gemeten waarden omgezet in kleur. Zo krijgt u een objectieve voorstelling van uw persoonlijke aura. De aura is een weerspiegeling van uw fysieke en mentale gezondheid en wordt gevormd door een fijnstoffelijke kleurenuitstraling, die het lichaam omgeeft en waarbij elke kleur op een specifieke vibratie in de hoofdchacra’s duidt.