Aurafotografie en aurareading

 • Rood: Activiteit, daadkracht, vreugde, bewustzijn, moed, vitaliteit, doorzettingsvermogen, ambitie
 • Oranje: Creativiteit, levenslust, warmte, openheid,inlevingsvermogen, hulpvaardigheid
 • Geel: Intellect en verstand, organisatietalent
 • Groen: Betrokkenheid, verandering, overgave, leergierigheid, nieuwsgierigheid, healer
 • Zacht blauw: Toewijding aan idealen, zachtheid
 • Blauw: Rust, verdieping, eenzaamheid, toewijding, inzicht verwerven
 • Lila: Magie, mystiek, tolerantie
 • Paars: Intuitie, spiritualiteit, wijsheid, fantasie
 • Bruin: Opruimen van trauma’s uit het verleden, verandering
 • Roze: Onvoorwaardelijke liefde, sentiment, tederheid
 • Wit: Zielepijn, bewust afrekenen met trauma’s, actief verdriet
 • Zwart: Ontbreken van energie, vermoeidheid (fysiek ofmentaal)

Aanbevolen literatuur

‘Stilte van het hart’ van Paul Ferrini

‘Het licht zal je bevrijden’ van Norma Milanovich & Shirley McCune

De aurafoto is, in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, géén momentopname in zijn geheel. De bovenste helft van de foto geeft informatie over de drie onderste chacra’s en duidt het niveau van persoonlijke en spirituele ontwikkeling aan, zo geworden doorheen alle ervaringen uit het verleden. Dit deel blijft vaak jaren onveranderd. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen nieuwe inzichten in het leven opleveren en bijdragen tot een verhoogd bewustzijnsniveau. Deze evolutie kan dus worden vastgesteld op de aurafoto. De onderste helft van de foto geeft dan weer informatie over de huidige toestand van ‘zijn’: links onderaan dient dezelfde (heldere) kleur of kleurencombinatie zichtbaar te zijn als boven het hoofd. Hieruit kan de mate van zelfbewustzijn afgeleid worden. Sommige kleuren duiden op emotionele verstoringen of een negatief zelfbeeld. Onderaan, in het midden van de foto, dienen twee duidelijk afgetekende bolletjes te staan: de keelchacra en de hartchacra.

Een goed ontwikkelde keelchacra is nodig om op uw eigen unieke levensweg te komen en te blijven. Eerlijke communicatie zorgt ervoor dat de omgeving u leert kennen zoals u echt bent, u respecteert en van u zal houden. Om dit te kunnen bereiken dient u echter u-zelf beter te leren kennen en begrijpen. Uw hartchacra dient open te staan en uw uitstraling naar de buitenwereld moet zelfvertrouwen en openheid van geest tonen. Laat het verleden achter u, laat negatieve ervaringen los, besteedt de vrijgekomen energie aan het bouwen van nieuwe stevige fundamenten voor uw leven.

Blokkades op hart-en keelchacra tonen de onmacht aan om vertrouwen te hebben in zichzelf en de omgeving. Hierdoor ontstaat (zelf-)misleiding die mensen steeds verder weg brengt van hun eigen geluk.

De kleur rechts onderaan op de foto vertelt over de energie die wordt aangetrokken vanuit het universum. Energie is altijd in beweging, er is uitstraling, maar ook instraling… Dit is belangrijke en objectieve informatie over de directe toekomst. Afhankelijk van de kleur van de instraling kunt u beslissen om meer tijd te nemen voor u-zelf of een nieuwe kans op geluk te grijpen.

Last but not least kan boven het hoofd ook een wit kroontje worden waargenomen. De aanwezigheid van deze witte energie duidt op een open kruinchacra, waardoor het mogelijk is een verbinding te maken met het oerbewustzijn, en ‘goddelijke’ of universele energie de zesde chacra of het derde oog openmaakt. Dit heeft een vergrootte intuïtie tot gevolg, waardoor men beter in staat is de juiste contacten te maken en men beter kan communiceren met de medemens.

Heb vertrouwen in u-zelf en jaag alle negatieve gedachten ver weg. Gedachten worden gevormd door negatieve ervaringen in het verleden, ze komen en gaan, ze zijn geen waarheid in het ‘nu’. Vul uzelf met positieve en blije gedachten met als enige doel eenvoudigweg gelukkig te worden en zo bij te dragen tot het geluk van anderen.